Hans Petter Graver
© Foto: Eva Dobos, UiO.

Hans Petter Graver

Hans Petter Graver er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet særlig med forvaltningsrett, EU-rett, rettsteori og rettssosiologi og har en omfattende bokproduksjon på disse feltene. Han arbeider nå med et prosjekt om Domstolenes bristepunkt - Om dommere når rettsstaten er under press, og har så langt skrevet to bøker om domstolene i Norge under den tyske okkupasjonen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform