Hans Jacob Orning

Hans Jacob Orning er førsteamanuensis i historie ved Høgskulen i Volda, med faglig tyngdepunkt i norsk og internasjonal middelalder. Han har omfattende undervisningserfaring fra universiteter og høyskoler, hvor han har undervist i norsk og internasjonal historie fra antikken til den franske revolusjon. Orning har avlagt Dr.Art. i historie med avhandlingen Uforutsigbarhet og nærvær. En analyse av norske kongers maktutøvelse i høymiddelalderen (Dr.art.-avhandling i historie, 2004), under utgivelse på engelsk. Han har skrevet en rekke faglige og populærvitenskapelige artikler, og holdt foredrag i mange ulike sammenhenger. For tiden arbeider han innenfor et større prosjekt om hvordan riddersagaer og fornaldersagaer blir mottatt og endrer seg i Norden i senmiddelalderen.

Titler i salg

Listen er tom