Hans Herlof Grelland

Hans Herlof Grelland

Hans Grelland, f. 1947, professor i kvantekjemi ved Universitetet i Agder. Han er også master i filosofi og har skrevet flere bøker innen dette feltet. Hans hovedinteresser er tolkningsproblemet i kvantefysikken og relativitetsteorien og eksistensfilosofiske spørsmål.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4