Hanne Rinholm

Hanne Rinholm

Hanne Rinholm (tidl. Fossum) har vært ansatt som førstelektor i musikk i lærerutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet siden 2011. Før dette har hun blant annet arbeidet som klaverpedagog, korleder, tekstforfatter, komponist og produsent i Norge og Tyskland. For tiden leder hun forskningsgruppen Lærerutdanning som danningsprosess ved OsloMet og deltar i to NFR-finansierte forskningsprosjekter om henholdsvis kritisk tenkning i musikklærerutdanningen og mangfoldskompetanse for lærere. Hennes spesialfelt er musikkpedagogisk filosofi. Blant hennes nylige publikasjoner er «Et forsvar for kunstverket. Re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning» (medforfatter Øivind Varkøy) i Verden inn i musikkutdanningene: Utfordringer, ansvar og muligheter, redigert av Sidsel Karlsen og Siw Graabræk Nielsen (Cappelen Damm Akademisk, 2021) og «Musikalsk-estetisk erfaring som tilsynekomsthendelse» i Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. redigert av Øivind Varkøy og Henrik Holm (Cappelen Damm Akademisk, 2020).

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4