Hanne Næss Hjetland
© Foto: Shane Colvin, UiO

Hanne Næss Hjetland

Hanne Næss Hjetland (født 1984) har doktorgrad i spesialpedagogikk og forsker på barn språk- og leseutvikling. Hun arbeider nå som postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo, i et prosjekt der hovedformålet er å utvikle og undersøke effekten av et digitalt ordforrådstiltak for tospråklige barnehagebarn. Hjetland sine faglige interesser er hvordan vi kan bruke kunnskap om utvikling av ferdigheter til å forebygge senere vansker, utvikling av tiltak for de som har behov for ekstra støtte og kompetansen på disse områdene hos de som arbeider med barn i barnehage og skole.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform