Hanne Marken Dalby

Hanne Marken Dalby

Hanne Marken Dalby har bakgrunn som allmennlærer. Nå arbeider hun som pedagog med spesielt ansvar for matematikk ved Vitensenteret Innlandet. Hun underviser også i matematikk ved Høgskolen i Innlandet, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Hanne Marken Dalby har vært ressursperson for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Titler i salg

Viser 1 - 16 av 16

Område og fag
Læreplan
Språk/målform