Hanne Marie Høybråten Sigstad

Hanne Marie Høybråten Sigstad

Hanne Marie Høybråten Sigstad er førsteamanuensis i generelle lærevansker og er ansatt ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Sigstad har tidligere forsket på mestring og livskvalitet hos utsatte grupper, tidlig forebygging av psykososial risiko, og vennskap hos ungdom med utviklingshemming. Hun forsker for tiden på utviklingshemming, inkluderende praksiser og deltakelse i skole og arbeidsliv.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform