Hanne Jahnsen

Hanne Jahnsen

Hanne Jahnsen er førstelektor i pedagogikk ved Universitet i Stavanger, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (NSLA). Hun veileder kommuner og skoler om hvordan man utvikler elevenes lærings- og skolemiljø forå redusere og forebygge mobbing. Foruten å forske på mobbing i skolen har hun også studert hvordan skoler og kommuner legger til rette for inkluderende opplæring av elever som viser ulike typer problematferd i skolen, samt minoritetsspråklige elever.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform