Hanne Egenæs Staurseth

Hanne Egenæs Staurseth

Omtale
Hanne Egenæs Staurseth er stipendiat i lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. I doktorgradsprosjektet sitt studerer hun ungdomsskoleelevers lesing og produksjon av non-lineære tekstelement i blant annet samfunnsfag. Hun har undervisningserfaring fra ungdomstrinnet og har arbeidet med videreutdanning for lærere i lesing.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2