Halvor Nordby

Halvor Nordby er professor ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Han har doktorgrad i språk- og bevissthetsfilosofi fra University of Oxford. Nordbys forskningsinteresser er kommunikasjon, etikk og ledelse innen helse- og sosialfag. Han har en 20 prosent stilling ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3