Guttorm Jakobsen

Guttorm Jakobsen (f. 1965) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Han er advokat og partner i Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS og har også arbeidet i vann- og avløpsetaten i Oslo, spesialisert på vann- og avløpsrett. Jakobsen er forfatter av boken Vann- og avløpsrett, og har gjennom 20 år holdt en lang rekke kurs og foredrag på dette feltet. Han arbeider mye med overvannsproblematikk, klausulering av drikkevannskilder, rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, opparbeidelsesplikt for vei, vann og avløp samt refusjonsoppgjør etter plan- og bygningsloven.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2