Guro-Marie Eiken

Guro-Marie Eiken

Guro-Marie Eiken er sykepleier med videreutdanning i sårbehandling og mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie (AGS). Hun er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen, og AGS i hjemmetjenestens innsatsteam i Færder kommune. Hun har rundt 20 års klinisk erfaring, blant annet fra kommunehelsetjeneste, intensiv, nyfødtintensiv, urologi/nefrologi (i Australia), akuttmottak/AMK og hudavdeling.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform