Guro Busterud
© Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Akademiet for yngre forskere

Guro Busterud

Guro Busterud er postdoktor i nordisk språkvitenskap ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun forsker på tilegnelse av grammatiske strukturer i både første-, andre- og tredjespråk, og er interessert i hvordan alder virker inn på språktilegnelse. I tillegg er hun interessert i metodiske problemstillinger og hvordan metoden vi bruker i datainnsamling, er relevant for hvilke slutninger vi kan trekke fra dem.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform