Guri Melby
© Fotoinfo: Oslo kommune

Guri Melby

Guri Melby har jobbet ved lærerutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU), og som rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Hun har mastergrad i nordisk, har skrevet artikler om skrivedidaktikk og vært medredaktør for boka Å skrive seg inn i læreryrket (2012). Hun er nå politiker.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform