Guri Bordal Steien

Guri Bordal Steien

Guri Bordal Steien er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun har mastergrad i afrikanske studier fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i fransk språkvitenskap fra Université Paris Ouest Nanterre og Universitetet i Oslo (cotutelle). Før hun ble ansatt ved Høgskolen i Innlandet, var hun postdoktor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing), Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omhandler ulike aspekter ved flerspråklighet. Særlig har hun arbeidet med problemstillinger knyttet til prosodi i et språkkontakt- og andrespråksperspektiv.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform