Guri Bordal Steien
© Foto: Høgskolen i Innlandet

Guri Bordal Steien

Guri Bordal Steien er professor i språkvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun har mastergrad i afrikanske studier fra Universitetet i Oslo, doktorgrad i fransk språkvitenskap fra Université Paris Ouest Nanterre og Universitetet i Oslo (cotutelle) og har vært postdoktor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing), Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omhandler ulike aspekter ved flerspråklighet, særlig prosodi i et språkkontakt- og andrespråksperspektiv, samt emiske tilnærminger til språk, språklæring/-undervisning og språkpolitikk i familien.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform