Gunstein Egeberg

Gunstein Egeberg

Gunstein Egeberg er førsteamanuensis (ph.d.) ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. I tillegg til undervisning og veiledning ved instituttet bidrar Egeberg i de nasjonale satsingene «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis» og «Desentralisert kompetanseutvikling». Han har bidratt i flere bøker, artikler og rapporter om digital kompetanse og teknologibruk i skolen, blant annet de nasjonale Monitor-undersøkelsene. Videre har han forsket på problemstillinger knyttet til mobbing, psykisk helse og livskvalitet i skolen. Egeberg har vært leder for flere nasjonale prosjekter, blant annet kartleggingsprøven i digitale ferdigheter i regi av Utdanningsdirektoratet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform