Gunnhild Storbekkrønning Solli
© Foto: Monika Hellem

Gunnhild Storbekkrønning Solli

Gunnhild Storbekkrønning Solli (f. 1977) er jurist fra Universitetet i Oslo, Master of Laws innen EU- rett og internasjonal rett fra University of Durham, og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 2020 om rettigheter til og forvaltning av grunnvann. Hun er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Solli underviser og forsker innenfor fagfeltene miljørett, forvaltningsrett og tingsrett, og hun er ansvarlig faglærer i miljøforvaltningsrett og eiendomsteori ved NMBU. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, som advokat i privat sektor, høyskolelektor, dommerfullmektig og advokat hos kommuneadvokaten i Oslo kommune.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2