Gunnar Tellnes

Gunnar Tellnes

Gunnar Tellnes er lege og professor siden 1991 ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO). Dokotorgrad om legens sykmeldingspraksis, UiO 1990. Spesialist i allmennmedisin 1990 og i samfunnsmedisin 1991. Solstrandkurset for ledere AFF/NHH 1994-95. Mastergrad i helseadministrasjon, 2002.

Tidligere distriktslege på Værøy og Røst, og forsker ved UiO fra 1984. Prodekan, forskningskoordinator og dekan ved Det medisinske fakultet, UiO, 1996-99. Professor II i folkehelse ved Høgskolen i Akershus 2001-07 og ved Høgskolen i Hedmark 2008-09. Har arbeidet deltid i 17 år som overlege i Rikstrygdeverket og flere trygdekontor; blant annet som rådgivende overlege i NAV Vestfold og NAV Buskerud (2009-12). Har siden 2012 arbeidet deltid som bedriftslege i Modum felles bedriftshelsetjeneste www.mfbht.no

Initiativtaker og styreleder (1998-08) for Norsk forening for folkehelse www.folkehelseforeningen.no Initiativtaker og styreleder (1994-99) for Natur-Kultur-Helse-senteret i Asker www.nakuhel.no Han er nå styreleder i Stiftelsen NaKuHel Norge. Past President in European Public Health Association www.EUPHA.org . Vice-President (2009-14) in International Academy of Science – Health&Ecology. Hjemmeside: www.tellnes.info

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform