Gunhild Tveit Randen
© Foto: Brede Randen

Gunhild Tveit Randen

Gunhild Tveit Randen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i fagene andrespråkspedagogikk og andrespråksdidaktikk på grunnskolelærerutdanningene og i etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er blant annet testing og kartlegging av språk, andrespråksutvikling, begynneropplæring og språklig bevissthet. Hun har skrevet doktoravhandling om kartlegging av flerspråklige elevers språkferdigheter ved skolestart.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform