Gry Sagmo Aglen

Gry Sagmo Aglen

Gry Sagmo Aglen er utdannet musikkpedagog og fløytist fra Barratt Due Musikkinstitutt, og har hovedfag i korledelse fra Norges musikkhøgskole. Hun har jobbet som kordirigent, og har vært ansatt som distriktsmusiker på fløyte og kulturskolerektor ved Nesna kulturskole i Nordland. Hun har tidligere undervist ved Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Oslo og Akershus, og har siden 2007 vært tilsatt som høgskolelektor i musikk ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun for tiden er ph.d.-stipendiat. Hennes pågående doktorgradsprosjekt omhandler musikkpedagogiske utdanninger og profesjonsforståelsen knyttet til kulturskolelæreryrket.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2