Gry Brandser

Gry Brandser

Omtale
Gry Brandser (f. 1962) dr.polit. i administrasjon og organisasjonsvitenskap med avhandlingen «Humboldt revisited: The Institutional Drama of Academic Identity». Hun arbeider for tiden som forsker ved Uni Rokkansenteret på et prosjekt under forskningsprogrammet Kulturell verdsetting (KULVER).
Titler i salg

Listen er tom