Gro Rugseth

Gro Rugseth

Gro Rugseth har vært førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi ved Fakultet for helsefag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun jobber nå som førsteamanuensis II ved Institutt for idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole. Rugseth er utdannet fysioterapeut, har grunnfag og mellomfagstillegg i psykologi, hovedfag i helsefag og er p.hd. fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandlingen hennes handlet om overvekt og fedme som individuell erfaring. Rugseth har publisert vitenskapelige artikler om overvekt og fedme og om pedagogikk og læring, og er redaktør for en lærebok om inkludering i kroppsøving.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform