Gro Jamtvedt

Gro Jamtvedt

Gro Jamtvedt er avdelingsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, der hun leder arbeidet med systematiske oversikter og metodevurderinger. Hun har også hatt en bistilling som professor ved Senter for nyskaping, Høgskolen i Bergen. Jamtvedt er utdannet fysioterapeut, har mastergrad i «Public Health» og doktorgrad i kvalitetsmåling. Som en del av arbeidet på senteret har hun vært med på utviklingen av masterstudiet i kunnskapsbasert praksis, har bidratt i lærebøker innen sykepleie og vært med på å utvikle undervisningsmateriell. Hun har spesiell interesse for implementeringsforskning, brukermedvirkning i forskning og forskningspolitikk. Jamtvedt er medforfatter i flere Cochrane-oversikter og i lærebøker om kunnskapsbasert praksis.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform