Gro Hjelmeland Grimsbø

Gro Hjelmeland Grimsbø

Omtale
Gro Hjelmeland Grimsbø er utdannet sykepleier fra HIST med praksiserfaring fra både medisin, kirurgi og eldreomsorg. Hjelmeland Grimsbø har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo, og har nylig levert sin doktorgrad på kreftpasienters bruk av, og erfaringer med, et Internettbasert informasjons- og kommunikasjonsverktøy. For tiden er Hjelmeland Grimsbø ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) der hun underviser og veileder bachelorstudenter i sykepleie.
Titler i salg

Listen er tom