Grethe Steen Rønning

Grethe Steen Rønning

Grethe Steen Rønning er førstelektor ved barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Agder. Forfatteren er utdannet førskolelærer og har arbeidet både som førskolelærer og styrer i barnehagen. Hun har utgitt boken Rammeplan for barnehagen, hva så? samt flere artikler om didaktikk og læreplanarbeid i barnehagen. I artikkelen Lojal mot rammeplanen, - og tro mot seg selv (Norsk pedagogisk tidsskrift 2/2010) viser hun blant annet til en undersøkelse hun har gjennomført om førskolelæreres oppfatning av rammeplanen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform