Grethe Mahan

Grethe Mahan

Grethe Mahan arbeider i dag som avdelingsleder for realfag ved St. Olav videregående skole i Stavanger. Hun er utdannet i USA, der hun er Bachelor of Science i biologi og kjemi, og tok sin Master of Education ved University of Washington. Hun har også en mastergrad i offentlig ledelse fra BI. Sammen med Kari Folkvord har hun gitt ut følgende bøker:

  • «Engasjerende naturfag – Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole» (2015)
  • «Engasjerende realfag – Elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi i videregående skole» (2011)
  • «Levende naturfag – et elevaktivt klasserom» (Tapir forlag, 2007)
Bøkene brukes ved ved flere fagdidaktiske kurs i naturfag ved høyskoler/universiteter.

Sammen holder Grethe Mahan og Kari Folkvord foredrag for lærere og lærerstudenter basert på ideene fra bøkene sine.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3