Grethe Kjensli

Grethe Kjensli

Grethe Kjensli er universitetslektor ved OsloMet, der hun underviser i matematikkdidaktikk ved lærerutdanningen. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har tidligere forelest i matematikk og samfunnsøkonomi ved flere høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Sammen med andre har hun utarbeidet en digital studieguide for et matematikkurs for nettstudenter ved Handelshøyskolen BI.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform