Grete Vabo

Grete Vabo er kandidat i sykepleievitenskap. Hun er også utdannet sykepleier og pedagog. Vabo er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder, der hun også koordinerer Nasjonalt senter for ICNP (International classification for Nursing Practise).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform