Greta Marie Skau

Greta Marie Skau er sosiolog og har arbeidet og forsket i mange år som førsteamanuensis ved ulike universitet og høgskoler og innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. Hun har bred erfaring som kurs- og foredragsholder, særlig innenfor helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform