Golara Heydari

Golara Heydari

Golara Heydari har mastergrad i norsk språkdidaktikk, med særlig vekt på norsk som andrespråk. Hun er personalleder og lærer ved Lingu AS. Hun er blant annet opptatt av hvordan digitaliseringen virker inn på lærernes undervisningspraksis.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform