Gitte Buch-Hansen

Gitte Buch-Hansen (ph.d) er professor MSO ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet og leder av Center for Studiet af Biblens Brug i Kunst og Kultur ved samme avdeling. Ut over en rekke artikler om Bibelens resepsjon i maleri og film, forsker hun på forholdet mellom den antikke filosofi og de nytestamentlige skrifter. Hun har utgitt boken 'It Is the Spirit That Gives Life'. A Stoic Understanding of Pneuma in John's Gospel (2010).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform