Gisle Selnes

Gisle Selnes

Gisle Selnes er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, der han også leder en forskergruppe for Radikal filosofi og litteratur (RFL). Selnes har skrevet en rekke artikler om litterære, filosofiske og kulturhistoriske emner, som spenner fra latinamerikanske kolonitekster til lacaniansk psykoanalyse. I bokform har han blant annet gitt ut Det fjerde kontinentet. Essays om America og andre fremmede fenomener (Vigmostad & Bjørke, 2010), om forholdet mellom essaysjangeren, kritisk teori og oppdagelsen av Amerika; en fyldig kommentert oversettelse av César Vallejos Trilce (Kolon, 2018), og den bredt anlagte Den store sangen. Kapitler av en bok om Bob Dylan (Vidarforlaget, 2016), I tillegg har han publisert mange populærvitenskapelige artikler om Bob Dylan og holdt er rekke foredrag om Dylans sanglyriske poetikk, både for et akademisk og for et bredere publikum.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2