Gert Johan Kjelby
© Universitetet i Bergen

Gert Johan Kjelby

Gert Johan Kjelby er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og professor II ved Politihøgskolen i Oslo. Kjelby er cand.jur. (1995) og ph.d (2013) fra Universitetet i Bergen. Han har vært politijurist og statsadvokat i Hordaland og har i flere perioder vært ansatt i vitenskapelige stillinger ved Det juridiske fakultet i Bergen, bl.a. som leder for prosjektet Politi- og påtalerett (2017-2022).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform