Gert J. J. Biesta

Gert J. J. Biesta

Gert J. J. Biesta er professor i pedagogikk og for tiden ansatt ved Maynoot University i Irland og er gjesteprofessor ved Universitetet i Agder. Han har publisert mye om pedagogisk teori og filosofi og om pedagogisk og sosial forskning. Fra 1999 til 2014 var han sjefredaktør for tidsskriftet Studies in Philosophy and Education. I 2016 ble han medredaktør for Educational Theory. I 2011–2012 var han president for Philosophy of Education Society USA, som den første presidenten utenfra USA. Gert Biesta har jobbet ved universiteter i flere land og har bodd i Storbritannia siden 1999.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform