Gerd Ånestad

Gerd Ånestad

Gerd Ånestad har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen. Nå er hun førstelektor ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Her har hun undervist både i lærerutdanningen og videreutdanning for lærere. Hun har også vært engasjert i Ungdomstrinn i utvikling og Realfagskommuner, sentrale satsningsområder i regi av Utdanningsdirektoratet. Hennes forskningsområder er knyttet til fagfeltet matematikkdidaktikk der begynneropplæringen, spesialundervisning, brøkforståelse og sosiomatematiske normer er fokusområder. Hun har publisert både nasjonalt og internasjonalt.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform