Geir Kåre Resaland

Geir Kåre Resaland

Geir K. Resaland (geirkr@hvl.no, tlf 5767 6097) har siden 2001 arbeidet ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Lærarutdanning, Kultur og Idrett, Institutt for Idrett, kosthald og naturfag. Forskningsfeltet hans er i hovedsak skolebaserte intervensjoner i form av fysisk aktivitet som undersøker endring i helse- og læringsvariabler. Han har doktorgrad på fysisk aktivitet i skolen i et forebyggende folkehelseperspektiv, og disputerte ved Norges idrettshøgskole i juni 2010.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform