Geir Arild Espnes

Geir Arild Espnes

Geir Arild Espnes er professor i helsevitenskap ved NTNU og Høgskolen i Sør Trøndelag. Professor Espnes, er utdannet sykepleier, markedsøkonom og helsepsykolog, og har sin dr.grad i helsepsykologi. Han er forfatter av den eneste omfattende Helsepsykologiboka i Norge sammen Professor Geir Smedslund. Espnes har bygd opp flere master og doktorgradsutdanninger, veiledet mange doktorgrader og mastergrader og publisert en rekke vitenskapelige artikler, bokkapitler og rapporter. Espnes er en etterspurt foredragsholder på feltet forsking på helsefremming. Professor Espnes sitter i flere nasjonale og internasjonale råd. Han leder Senter for helsefremmende forskning i Trondheim, er leder for Nasjonalt nettverk for forsking på helsefremming og har et stort internasjonalt forskingsnettverk. Han sitter også i the Global Working Group for Salutogenesis, har et Visiting Fellowship ved Australian National University og har vært Visiting Professor ved en rekke universiteter internasjonalt.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform