Gøril Moljord

Gøril Moljord

Gøril Moljord er stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Hun har arbeidet med barn og unge med funksjonsnedsettelser i skole, habiliterings- og fritidstilbud. Hennes faglige interesser er knyttet til utviklingshemming, (spesial)pedagogisk grunnlagstenkning, etikk, omsorg og mål for utdanning. I avhandlingsarbeidet om mål for opplæring for elever med utviklingshemming står livsutfoldelse, læreplanteori, individuell opplæringsplan og adaptive og funksjonelle ferdigheter sentralt.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform