Frode Veggeland

Frode Veggeland

Frode Veggeland er professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han har doktorgrad i statsvitenskap fra 2004 og har i en årrekke publisert nasjonalt og internasjonalt på områder relatert til regulering av mat, helse og landbruk. Veggeland ledet i 2006 sekretariatet for utvalget som evaluerte norske myndigheters håndtering av det nasjonale E. coli-utbruddet. I 2021–2022 er han del av Koronakommisjonens sekretariat som gransker myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. Veggelands publikasjoner inkluderer blant annet «Experiments in Food Safety Policy Integration in the European Union» (med Ugland, T.) i Journal of Common Market Studies, «State Regulatory Capacity: Experiences from Public Sector Reforms in Norway» (med Kjekshus, L.E.) i Public Adminstration, og «Managing Animal Welfare in Food Governance in Norway and Sweden» (med Lundmark Hedman, F., Berg, C. & Vågsholm, I.) i Animals.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2