Frode Steen

Frode Steen

Frode Steen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole og Research Associate ved Centre for Economic Policy Research (CEPR). Han sitter i et gaveprofessorat finansiert gjennom NorgesGruppen og Norges forskningsråd og leder forskningsprosjektet FOOD, som analyserer ulike problemstillinger innenfor dagligvaremarkedet; herunder spesielt empiriske spørsmål relatert til konkurranse og produktivitet. Steen sine vitenskapelige arbeid har i hovedsak analysert spørsmål knyttet til konkurransestrategi og regulerings- og konkurransepolitikk. Han har publisert i kjente internasjonale tidsskrift som bl.a. American Economic Review, American Economic Journal – Microeconomics og The Economic Journal.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2