Frida Lundmark Hedman

Frida Lundmark Hedman

Frida Lundmark Hedman er adjunkt i dyrevern ved Institutionen för husdjurens miljö och hälsa ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. Hun har en ph.d. fra 2016 om dyrevern/dyrevelferd, regelverk og kontroll og har gjennomført en rekke forskningsprosjekter på disse områdene siden da. Tidligere har hun jobbet som dyrevernsinspektør i Sverige, samt som saksbehandler for dyreverns- og regelverksspørsmål hos Djurskyddsmyndigheten, Jordbruksverket. Hun har publisert en rekke arbeider på dyrevelferdsområdet. Av disse kan nevnes «Thirty Years of Changes and the Current State of Swedish Animal Welfare Legislation» (med Berg, C. & Stéen, M.) i Animals, «Cattle Cleanliness from the View of Swedish Farmers and Official Animal Welfare Inspectors» (med Andersson, M. et al.) i Animals, «Non-Compliance and Follow-Up in Swedish Official and Private Animal Welfare Control of Dairy Cows» (med Hultgren, J. et al.) i Animals, og ph.d.-avhandlingen «Mind the Gaps! From Intentions to Practice in Animal Welfare Legislation and Private Standards».

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2