Fredrik Mørk Røkenes

Fredrik Mørk Røkenes

Fredrik Mørk Røkenes er førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han er utdannet IKT-medarbeider, lektor i engelsk med master i engelsk fagdidaktikk og har en doktorgrad i engelsk fagdidaktikk. Hans forskningsinteresser er knyttet til bruken av digital teknologi i engelskfaget, utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning, og skriving av litteraturreviews. Røkenes har publisert flere artikler og bokkapitler om disse temaene og er en av prosjektlederne i utviklingsprosjektet DigGiLU ved NTNU som har fokus på digitalisering i lærerutdanningen.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform