Fredrik Hetmann

Fredrik Hetmann

Fredrik Hetmann er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der han er tilknyttet videreutdanningen i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier, har mastergrad i sykepleievitenskap (MNg) fra Flinders University, Australia, og tar for tiden ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo på temaet smerter etter torakskirurgi. Hetmann har lang erfaring som intensivsykepleier fra Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform