Frank Meyer

Frank Meyer

Frank Meyer (født 1964), dr.phil. og dr.art., er historiker og forsker ved Næs Jernverksmuseum, Tvedestrand. Han var professor ved Høgskolen i Oslo 2003–2012, leder for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2011–2018 og har særlig skrevet om samfunnshistorie etter 1800.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2