Frøydis Oma Ohnstad

Frøydis Oma Ohnstad

Frøydis Oma Ohnstad er dosent ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser og veileder i pedagogikk på alle nivåer i lærerutdanningene, og har i en rekke år vært lærer i grunnskolen og leder for praksisopplæringen ved universitetet. Hennes doktoravhandling omhandler læreres profesjonsetikk.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform