Frøydis Oma Ohnstad

Frøydis Oma Ohnstad

Omtale
Frøydis Oma Ohnstad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er ansatt ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Hun underviser og veileder i pedagogikk på alle nivåer i lærerutdanningene, og har i en rekke år vært lærer i grunnskolen og leder for praksisopplæringen ved høgskolen. Hennes doktoravhandling omhandler læreres profesjonsetikk.
Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3