Frøydis Nordgård Vik

Frøydis Nordgård Vik

Frøydis Nordgård Vik er førsteamanuensis ved fakultetet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder i Kristiansand. Hun har PhD i folkehelse fra Universitetet i Oslo. Vik er medlem av forskningsgruppa Feed (Mat og ernæring fra tidlig utvikling) (uia.no/feed). Viks forskningsfelt er hvordan en på best mulig måte kan fremme sunne kostholdsvaner fra tidlig alder til man selv er blitt foreldre, og hvordan dette kan bidra til å forebygge overvekt hos barn. Hun har erfaring med livstilsintervensjoner innen folkehelse og ernæring blant barn og deres foreldre.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform