Filip Truyen
© Universitetet i Bergen

Filip Truyen

Filip Truyen er dr.juris. Han er ansatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen. Tidligere har han arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, hos Regjeringsadvokaten og som lagdommer i Gulating lagmannsrett. Aksjonærenes myndighetsmisbruk bygger på forfatterens doktoravhandling med samme tittel.

Lenker

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform