Even Nilssen

Even Nilssen

Even Nilssen er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Han har blant annet forsket på forholdet mellom internasjonale organisasjoner og nasjonal velferdspolitikk og på forholdet mellom rettslig regulering og faglig skjønnsutøvelse i velferdsstaten.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2