Evelyn Dyb

Evelyn Dyb

Evelyn Dyb er sosiolog og forsker ved By- og regionforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet. Hennes primære forskningsfelt er sosial boligpolitikk med særlig vekt på bostedsløshet, og hun har publisert bredt nasjonalt og internasjonalt om temaer innen forskningsfeltet. Dyb har tidligere jobbet som journalist i Klassekampen og Dagsavisen. E-post: evelyn@oslomet.no

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2