Eva-Maria Svensson

Eva-Maria Svensson

Eva-Maria Svensson er professor i rettsvitenskap på Det juridiske fakultet, Göteborgs universitet, og var i 10 år professor ved Det juridiske fakultet, UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø. Hun disputerte i 1997 med avhandlingen Genus och rätt. En problematisering av föreställningen om rätten, og skrev sammen med Åsa Gunnarsson læreboken Genusrättsvetenskap. Svenssons forskningstemaer omhandler rettsfilosofi, likestilling i styringen av Arktis, ytringsfrihet, aldersdiskriminering og urfolksspørsmål.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

  • Kjønn og rett av John Asland, Herman Bruserud, Hans Jacob Bull, Katrine Kjærheim Fredwall, Marit Halvorsen, Anne Hellum, Ragnhild Hennum, Maria Astrup Hjort, Ingunn Ikdahl, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen, Jukka Mähönen, Anne Robberstad, Kirsten Sandberg, Kristin Bergtora Sandvik, Beate Sjåfjell, May-Len Skilbrei, Vibeke Blaker Strand, Eva-Maria Svensson, Trine-Lise Wilhelmsen og Tone Linn Wærstad (Open Access)
    Open Access

    Kjønn og rett

    Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet

    Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2022 ISBN 9788202669690 Open Access Akademisk